Novinky


2020-11-19 17:19:27

Studie o původu a biologii populací Podarcis muralis v Polsku publikována v časopise Amphibia-Reptilia.


2020-10-17 21:16:36

Velká studie o adaptivní evoluci Dolichophis caspius publikována v časopise Genes!


2020-10-01 13:44:27

Poznámky k výskytu Macrovipera lebetinus v Pákistánu publikovány v Herpetological Bulletin!


2020-09-29 22:58:47

Nové záznamy parazitů pro dva druhy ropuch rodu Bufotes z Pakistánu publikovány v Herpetological Review!


2020-09-29 22:55:25

Rod Microgecko poprvé zaznamenán na území Iráku! Poblikováno v Herpetozoa.


2020-09-02 09:19:03

Druhový status a původ rodu Microhyla v Pákistánu publikován v časopise Zootaxa!


2020-09-01 18:20:59

Nové fotografie z krátké cesty do Chorvatska!


2020-08-22 18:37:34

Článek prezentující plavání u stepního druhu Dolichophis caspius publikován v IRCF Reptiles & Amphibians!


2020-08-20 17:38:26

Nová sekce videogalerie spuštěna!


2020-08-20 17:22:36

První záznam dvouplaza a slepýšovitého ještěra pocházejících z vrstvy horního miocénu publikovaný v Historical Biology!stránka: < 1 2 >