Novinky


2021-10-20 15:02:48

Molekulární a taxonomická revize druhu Calotes versicolor publikována v časopise Vertebrate Zoology ukázala skrytou diverzitu a potvrdila druhový status pro jména C. vultuosus a C. farooqi!


2021-10-14 20:37:41

Netypické chování mezi Duttaphrynus stomaticus a Eublepharis macularius publikováno v Herpetological Review.


2021-10-08 18:38:21

Fylogeografie vzácného evropského druhu hada, Platyceps collaris, publikována v časopise Zoological Journal of the Linnean Society


2021-10-06 11:52:12

Mitochondriální diverzita krymské endemické ještěrky Darevskia lindholmi publikována v časopise Vertebrate Zoology.


2021-09-09 10:56:25

Genetická diverzita a morfologie pulců Scutiger occidentalis v Himálaji publikována v časopise Zoologischer Anzeiger


2021-08-04 17:23:40

Nová data k distribuci Tarentola mauritanica v Albánii publikována v Herpetozoa!


2021-08-03 09:38:01

Nová data k výskytu málo známé agamy Laudakia nuristanica z Afghánistánu publikovaná v Zoology in the Middle East!


2021-07-27 22:09:05

Rod Pelophylax v Pakistánu? Minimálně muzeální data publikována v časopise Herpetozoa říkají, že ano.


2021-07-23 23:04:30

Fylogeografie rodu Anguis v Baltické oblasti publikována v Amphibia-Reptilia!


2021-07-20 22:55:27

Morfologie pulců endemické žáby Allopaa hazarensis publikována v ZooKeys!


2021-07-16 22:51:22

Nový pohled na fylogenezi žab tribu Paini publikovaný v PeerJ podporuje významnost Himaláysko-Tibetské orogeneze pro evoluci bioty.


2021-06-25 09:34:41

Poukázaní na dlouholetou absenci výzkumu biodiverzity v Afganistánu publikováno v časopise Science!


2021-06-14 22:13:55

Zveřejněny fotografie z cesty do Černé Hory a Albánie 2021.


2021-05-21 11:57:38

Sphaerotheca maskeyi se vyskytuje v Pákistánu podle aktualizované fylogeneze rodu publikované v časopise Diversity.


2021-05-20 19:48:13

První informace o rodu Heremites v Pákistánu publikovány v časopise ZooKeys!


2021-04-26 17:51:17

První komplexní údaje o distribuci plazů v eko-koridoru Jižního Bugu na Ukrajině publikované v Herpetozoa!


2021-04-22 13:36:59

První ucelený pohled na fylogeografii rodu Algyroides na Balkáně publikován v květnovém čísle Zoologica Scripta!


2021-04-05 19:22:34

Pseudopus apodus levantinus Jablonski et al., 2021 - nový poddruh blavora z oblasti Levanty publikován v časopise Vertebrate Zoology!


2021-03-22 12:56:40

Fylogeografie nejrozšířenějšího obojživelníka endemického pro Balkán publikována v časopise Biological Journal of the Linnean Society!


2021-03-06 16:56:40

Příspěvek k parazitofauně agam Afghánistánu publikován v časopise Helminthologia.


2021-02-26 17:29:57

Nový zástupce pro herpetofaunu Afghánistánu objeven v kolekci muzea Bonn!


2021-02-17 10:43:49

Článek o morfologii endemických skokanů kontinentálního Balkánu s výsledky, jež pomohou k jejich identifikaci přímo v terénu, publikován v časopise Salamandra!


2021-02-02 21:22:41

Nový pohled na molekulární fylogenezi a taxonomii rodu Eremias publikován v Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research.


2021-01-09 22:55:49

Krátký příspěvek k herpetofauně provincie Kunduz v Afghánistánu publikován v Herpetology Notes!


2020-12-28 21:05:47

Nové fotografie z Pákistánu dostupné zde.


2020-12-14 22:21:41

V časopise Phyllomedusa jsme publikovali příspěvek o albnizmu u Natrix tessellata a to včetně fotografie na titulní straně nového čísla.


2020-12-05 22:37:56

Krátký příspěvěk ke zbarení Dopasia harti publikován v časopise IRCF Reptiles & Amphibians!


2020-11-19 17:19:27

Studie o původu a biologii populací Podarcis muralis v Polsku publikována v časopise Amphibia-Reptilia.


2020-10-17 21:16:36

Velká studie o adaptivní evoluci Dolichophis caspius publikována v časopise Genes!


2020-10-01 13:44:27

Poznámky k výskytu Macrovipera lebetinus v Pákistánu publikovány v Herpetological Bulletin!


2020-09-29 22:58:47

Nové záznamy parazitů pro dva druhy ropuch rodu Bufotes z Pakistánu publikovány v Herpetological Review!


2020-09-29 22:55:25

Rod Microgecko poprvé zaznamenán na území Iráku! Poblikováno v Herpetozoa.


2020-09-02 09:19:03

Druhový status a původ rodu Microhyla v Pákistánu publikován v časopise Zootaxa!


2020-09-01 18:20:59

Nové fotografie z krátké cesty do Chorvatska!


2020-08-22 18:37:34

Článek prezentující plavání u stepního druhu Dolichophis caspius publikován v IRCF Reptiles & Amphibians!


2020-08-20 17:38:26

Nová sekce videogalerie spuštěna!


2020-08-20 17:22:36

První záznam dvouplaza a slepýšovitého ještěra pocházejících z vrstvy horního miocénu publikovaný v Historical Biology!


2020-08-18 21:27:57

Staronový Xerotyphlops syriacus publikován v Molecular Phylogenetics and Evolution!


2020-06-03 23:31:08

Eremias kakari - nový druh čeledi Lacertidae popsán z Pakistánu


2020-06-03 23:27:41

Spuštěn výpis aktualit webu