Novinky


2024-03-21 21:19:10

První záznam vzácné užovky Elaphe urartica pro Irák publikován v časopise Herpetozoa.


2024-03-18 12:26:33

Článek pojednávající o fylogeografii rodu Dolichophis v Egejské oblasti publikován v časopise Diversity.


2024-02-20 21:36:03

Rozvinutí diskuse k poddruhové taxonomii a naší původní práci publikované v PNAS


2024-02-19 11:31:16

Úvaha o tom, proč cenzura nomenklatury může ohrozit biodiverzitu a taxonomii, byla publikována v časopise Alytes


2024-02-17 22:22:23

Fotografie z únorové cesty Bosny a Hercegoviny s nálezy několika druhů plazů, včetně Pseudopus apodus.


2024-02-12 22:05:33

První studie věnující se genetické příslušnosti populace rodu Anguis v Irsku publikována v Amphibia-Reptilia


2023-11-25 00:26:29

Zvěřejněny fotografie z podzimní cesty do Kosova.


2023-11-23 12:40:24

První popis pulce Chrysopaa sternosignata publikovaný v časopise Herpetologica.


2023-11-08 23:08:44

Příspěvek k rodu Blanus v Iráku publikován v časopise Zootaxa.


2023-10-07 22:54:50

Zveřejněny nové fotografie z Iráku 2023


2023-09-25 22:27:44

Pohled na genomickou taxonomii a roli poddruhů publikován v PNAS!


2023-09-02 19:05:49

Genotypizovaný záznam o nepůvodním želvím druhu Pelodiscus sinensis ve střední Evropě zveřejněn v Journal of Vertebrate Biology


2023-08-24 20:23:25

Melanismus u Hemorrhois nummifer (Reuss, 1834) z iráckého Kurdistánu publikovaný v Zoology in the Middle East.


2023-07-13 21:20:51

Nový článek v ZooKeys zkoumající fenotypovou rozmanitost Natrix natrix moreotica prostřednictvím genetických dat.


2023-06-26 19:59:23

Nový pohled na evoluční dynamiku a biogeografii komplexu Vipera ammodytes na Balkáně publikovaná v Molecular Ecology.


2023-06-05 12:30:24

Ve Střední Asii přibudli dva druhy hadů, Lycodon bicolor a Oligodon transcaspicus. Více informací v časopisech Zoologica Scripta a PeerJ.


2023-05-01 22:33:47

Nový provinční záznam Dendrelaphis tristis z Pákistánu publikován v Herpetological Review.


2023-04-04 16:53:05

Nová data z herpetologicky neprozkoumané afghánské provincie Takhar publikována v Herpetozoa.


2023-03-24 17:42:48

Elaphe druzei - nový druh užovky z Levanty publikován v časopise Scientific Reports.


2023-03-14 21:52:34

Globální pohled ukázal význam chráněných oblastí jako útočišť pro obojživelníky a plazy. Více v Nature Communications.


2023-02-15 16:27:03

V časopise Salamandra jsme odhalili genetickou příslušnost populace Bombina variegata z ostrova Paros, Řecko 


2023-02-08 00:03:42

Několik endemických druhů a další fotografie z cesty do Saudské Arábie


2023-01-03 21:19:18

Genetická příslušnost populace Natrix natrix z turecké části pohoří Zagros byla publikována v časopise Evolutionary Systematics.


2022-12-26 17:48:09

V časopise Molecular Phylogenetics and Evolution jsme publikovali datovanou fylogenomickou hypotézu evoluční historie rodů Anguis a Pseudopus.


2022-11-02 17:00:02

Endemický Paradactylodon mustersi a další fotografie z cesty do Afghánistánu.


2022-10-21 15:23:30

Erythrismus u Natrix natrix? Více v novém článku v časopise Herpetozoa


2022-10-18 16:16:59

Profile v časopise Forbes NEXT v rámci nominace ESET Science Award


2022-10-15 18:21:41

Zveřejněno finální video ESET Science Award 2022 v kategorii Výjimečná osobnost vědy do 35 let


2022-09-29 11:56:50

Nová data k populaci Natrix tessellata v polském Těšínsku publikována v časopise Przegląd Przyrodniczy


2022-09-16 00:34:42

Příspěvek do Science komentující význam genomiky pro taxonomii obojživelníků


2022-09-13 21:44:13

Nové fotografie z cesty do Bosny a Hercegoviny


2022-09-11 13:50:25

Nové abstrakty z letošní konference Evropské herpetologické společnosti jsou dostupné v sekci Publikace


2022-08-30 15:16:03

Článek o diverzitě a distribuci rodu Euphlyctis publikován v časopise Systematics and Biodiversity


2022-08-29 22:46:58

Příspěvek k výskytu Testudo hermanni na ostrově Milos v Řecku publikován v časopise Herpetology Notes


2022-08-15 10:23:43

Dva nové druhy rodu Eremias publikovány v časopise Zootaxa


2022-07-15 11:07:13

Studie k večerní regulaci teploty u blatnice balkánské (Pelobates balcanicus) publikovaná v PeerJ


2022-07-13 17:53:19

Pohled na původ a taxonomii pákistánských žab z komplexu Duttaphrynus melanostictus publikován v Zoosystematics and Evolution


2022-06-30 20:47:50

Nová data k distribuci endemického mloka Paradactylodon (Afghanodon) mustersi z Hindukúše publikován v časopise Herpetozoa


2022-06-29 20:07:20

Endemický rod Muhtarophis a další druhy na fotografiích z cesty do provincie Hatay v Turecku

 


2022-06-19 22:40:32

Mediodactylus amictopholis a mnohem více na fotografiích z cesty do Libanonu


2022-06-09 23:28:25

Prví záznam Platyceps ventromaculatus pro Afgánistán publikován v Zoology in the Middle East.


2022-05-22 20:19:38

Elaphe sauromates a další fotografie z dubnové cesty do Bulharska


2022-04-19 20:25:48

V časopise Evolutionary Systematics jsme publikovali možná vysvětlení k historickému nálezu Pseudopus apodus na jihozápadě Ukrajiny.


2022-04-13 18:13:51

Nový pohled na evoluční historii Coronella austriaca na Balkáně a v Anatolii publikován v Zoologica Scripta.


2022-04-05 21:11:47

První záznam užovky Spalerosophis diadema pro Libanon publikován v časopise Herpetozoa


2022-04-02 22:19:29

Pelobates balcanicus chloeae a jiné fotografie z únorového Peloponésu


2022-03-31 20:32:48

První záznam výskytu gekona zedního (Tarentola mauritanica) v Bulharsku publikován v Acta Zoologica Bulgarica.


2022-03-18 17:01:15

První záznam výskytu Podarcis erhardii na pobřeží Černého moře publikován v Herpetology Notes


2022-01-20 19:54:38

První studie rekonstruující evoluční historii rodu Eublepharis publikována v Molecular Phylogenetics and Evolution


2022-01-13 14:05:06

Komentovaný článek na první herpetologickou studii z Afganistánu o Paradactylodon mustersi publikován v Bonn zoological Bulletin


2022-01-01 17:00:52

Fotografie z ostrova Milos


2021-12-21 22:57:30

Zveřejněny fotografie z cesty do Pákistánu 2021


2021-12-19 21:29:49

Detailní fylogeneze a fylogeografie publikována v Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research navrhla Podarcis thais (Buchholz, 1960) jako samostatný druh


2021-12-07 23:23:15

Aktualizovaná fylogeografie a taxonomie pro Natrix natrix a důkazy o hybridizaci s N. tessellata byla publikována ve Vertebrate Zoology.


2021-11-25 19:10:11

Nejsevernější lokalita druhu Xerotyphlops vermicularis na Balkáně publikována v časopise CheckList.


2021-11-18 21:48:16

Biogeografie a atlas slepýšů rodu Anguis publikován v časopise Amphibia-Reptilia a to včetně fotografie na přední straně obálky.


2021-11-08 12:19:30

Fotografie z krátkého výletu do České Republiky.


2021-11-04 23:17:14

Fotografie z krátké cesty do jižního Maďarska


2021-10-24 23:18:43

Fotografie z krátké cesty do Černé Hory.


2021-10-20 15:02:48

Molekulární a taxonomická revize druhu Calotes versicolor publikována v časopise Vertebrate Zoology ukázala skrytou diverzitu a potvrdila druhový status pro jména C. vultuosus a C. farooqi!


2021-10-14 20:37:41

Netypické chování mezi Duttaphrynus stomaticus a Eublepharis macularius publikováno v Herpetological Review.


2021-10-08 18:38:21

Fylogeografie vzácného evropského druhu hada, Platyceps collaris, publikována v časopise Zoological Journal of the Linnean Society


2021-10-06 11:52:12

Mitochondriální diverzita krymské endemické ještěrky Darevskia lindholmi publikována v časopise Vertebrate Zoology.


2021-09-09 10:56:25

Genetická diverzita a morfologie pulců Scutiger occidentalis v Himálaji publikována v časopise Zoologischer Anzeiger


2021-08-04 17:23:40

Nová data k distribuci Tarentola mauritanica v Albánii publikována v Herpetozoa!


2021-08-03 09:38:01

Nová data k výskytu málo známé agamy Laudakia nuristanica z Afghánistánu publikovaná v Zoology in the Middle East!


2021-07-27 22:09:05

Rod Pelophylax v Pakistánu? Minimálně muzeální data publikována v časopise Herpetozoa říkají, že ano.


2021-07-23 23:04:30

Fylogeografie rodu Anguis v Baltické oblasti publikována v Amphibia-Reptilia!


2021-07-20 22:55:27

Morfologie pulců endemické žáby Allopaa hazarensis publikována v ZooKeys!


2021-07-16 22:51:22

Nový pohled na fylogenezi žab tribu Paini publikovaný v PeerJ podporuje významnost Himaláysko-Tibetské orogeneze pro evoluci bioty.


2021-06-25 09:34:41

Poukázaní na dlouholetou absenci výzkumu biodiverzity v Afganistánu publikováno v časopise Science!


2021-06-14 22:13:55

Zveřejněny fotografie z cesty do Černé Hory a Albánie 2021.


2021-05-21 11:57:38

Sphaerotheca maskeyi se vyskytuje v Pákistánu podle aktualizované fylogeneze rodu publikované v časopise Diversity.


2021-05-20 19:48:13

První informace o rodu Heremites v Pákistánu publikovány v časopise ZooKeys!


2021-04-26 17:51:17

První komplexní údaje o distribuci plazů v eko-koridoru Jižního Bugu na Ukrajině publikované v Herpetozoa!


2021-04-22 13:36:59

První ucelený pohled na fylogeografii rodu Algyroides na Balkáně publikován v květnovém čísle Zoologica Scripta!


2021-04-05 19:22:34

Pseudopus apodus levantinus Jablonski et al., 2021 - nový poddruh blavora z oblasti Levanty publikován v časopise Vertebrate Zoology!


2021-03-22 12:56:40

Fylogeografie nejrozšířenějšího obojživelníka endemického pro Balkán publikována v časopise Biological Journal of the Linnean Society!


2021-03-06 16:56:40

Příspěvek k parazitofauně agam Afghánistánu publikován v časopise Helminthologia.


2021-02-26 17:29:57

Nový zástupce pro herpetofaunu Afghánistánu objeven v kolekci muzea Bonn!


2021-02-17 10:43:49

Článek o morfologii endemických skokanů kontinentálního Balkánu s výsledky, jež pomohou k jejich identifikaci přímo v terénu, publikován v časopise Salamandra!


2021-02-02 21:22:41

Nový pohled na molekulární fylogenezi a taxonomii rodu Eremias publikován v Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research.


2021-01-09 22:55:49

Krátký příspěvek k herpetofauně provincie Kunduz v Afghánistánu publikován v Herpetology Notes!


2020-12-28 21:05:47

Nové fotografie z Pákistánu dostupné zde.


2020-12-14 22:21:41

V časopise Phyllomedusa jsme publikovali příspěvek o albnizmu u Natrix tessellata a to včetně fotografie na titulní straně nového čísla.


2020-12-05 22:37:56

Krátký příspěvěk ke zbarení Dopasia harti publikován v časopise IRCF Reptiles & Amphibians!


2020-11-19 17:19:27

Studie o původu a biologii populací Podarcis muralis v Polsku publikována v časopise Amphibia-Reptilia.


2020-10-17 21:16:36

Velká studie o adaptivní evoluci Dolichophis caspius publikována v časopise Genes!


2020-10-01 13:44:27

Poznámky k výskytu Macrovipera lebetinus v Pákistánu publikovány v Herpetological Bulletin!


2020-09-29 22:58:47

Nové záznamy parazitů pro dva druhy ropuch rodu Bufotes z Pakistánu publikovány v Herpetological Review!


2020-09-29 22:55:25

Rod Microgecko poprvé zaznamenán na území Iráku! Poblikováno v Herpetozoa.


2020-09-02 09:19:03

Druhový status a původ rodu Microhyla v Pákistánu publikován v časopise Zootaxa!


2020-09-01 18:20:59

Nové fotografie z krátké cesty do Chorvatska!


2020-08-22 18:37:34

Článek prezentující plavání u stepního druhu Dolichophis caspius publikován v IRCF Reptiles & Amphibians!


2020-08-20 17:38:26

Nová sekce videogalerie spuštěna!


2020-08-20 17:22:36

První záznam dvouplaza a slepýšovitého ještěra pocházejících z vrstvy horního miocénu publikovaný v Historical Biology!


2020-08-18 21:27:57

Staronový Xerotyphlops syriacus publikován v Molecular Phylogenetics and Evolution!


2020-06-03 23:31:08

Eremias kakari - nový druh čeledi Lacertidae popsán z Pakistánu


2020-06-03 23:27:41

Spuštěn výpis aktualit webu