2022-03-18 17:01:15

První záznam výskytu Podarcis erhardii na pobřeží Černého moře publikován v Herpetology Notes