Můj výzkumný zájem zahrnuje evoluční a molekulárně-biogeografické otázky vztahující se k původu a rozšíření genetické diverzity a její ochrany u obojživelníků a plazů. Zvláštní důraz kladu na Balkánský poloostrov, Blízký východ a střední Asii, jež patří mezi nejdůležitější evoluční hřiště Eurasie. Mimo to rád cestuji a fotografuji.


2021-04-05 19:22:34

Pseudopus apodus levantinus Jablonski et al., 2021 - nový poddruh blavora z oblasti Levanty publikován v časopise Vertebrate Zoology!