Můj výzkumný zájem zahrnuje evoluční a molekulárně-biogeografické otázky vztahující se k původu a rozšíření genetické diverzity a její ochrany u obojživelníků a plazů. Zvláštní důraz kladu na Balkánský poloostrov, Blízký východ a střední Asii, jež patří mezi nejdůležitější evoluční hřiště Eurasie. Mimo to rád cestuji a fotografuji.


2023-09-02 19:05:49

Genotypizovaný záznam o nepůvodním želvím druhu Pelodiscus sinensis ve střední Evropě zveřejněn v Journal of Vertebrate Biology