Videogalerie

An overview of the herpetological trip to Pakistan in 2019

Pakistan 2019 [3:37]

Elaphe urartica - TA3 [10:41]

Vedec Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Daniel Jablonski spolu s kolegami z Nemecka a Švajčiarska identifikoval nový druh hada v Európe. Medzinárodný výskumný tím zrealizoval od roku 2013 genetickú analýzu viac ako 1600 hadov. Výsledky potvrdili, že populácie druhu známeho ako Natrix natrix sú v oblastiach Francúzska, Talianska, západného Nemecka, Veľkej Británie a Švajčiarska samostatným druhom nazvaným Natrix helvetica. Evolučnú históriu nového druhu dokazujú genetické (fylogenéza, rozsiahla analýza kontaktných zón, čas divergencie), ako aj už predtým známe morfologické dáta.

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vedec-univerzity-komenskeho-v-spolupraci-s-medzinarodnym-timom-objavil-novy-druh-hada/

Nový druh hada - V OBRAZE s UK [4:00]

Pozrite si trailer k nášmu ďalšiemu pripravovanému filmu :)

Kamera: Braňo Molnár
Sprevádza: Daniel Jablonski
Ďakujeme Petrovi Lipovskému za nahovorenie komentára

© Ajna Documentary & Green Films

https://www.facebook.com/Ajna-Documentary-414893978860106/
https://www.facebook.com/GreenFilmsBranoMolnar/

Laos Trailer (2018) [1:34]

Zoologický seminář

Daniel Jablonski: Balkánský poloostrov jako evoluční centrum obojživelníků a plazů Evropy [1:28:12]

Coming Out December 2017

Presenter: Daniel Jablonski
Cameramen: Branislav Molnár and Daniel Gruľa
Music by: Martin Hasák

Facebook: https://www.facebook.com/Ajna-Documentary-414893978860106/?fref=ts

© AJNA Documentary

Albania trailer 2017 [2:29]

Experiment [28:57]

Zoológ D. Jablonski o doteraz nepoznaných druhoch plazov [22:13]