Kontakt

Daniel Jablonski

Katedra zoológie

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B-1, 842 15, Bratislava

Slovakia

e-mail: daniel.jablonski[@]uniba.sk

web: www.danieljablonski.com, www.balcanica.infowww.researchgate.net/profile/Daniel_Jablonski

 

Telefonní kontakt:

Slovensko +421 944 127 871

Česká republika +420 723 675 062

 

Všechny fotografie, články a další obsah tohoto webu je chráňen autorským právem. Vše zde prezentované nesmí být kopírováno, reprodukováno, tišteno, publikováno a předáváno dál nebo jinak distribuováno, vyjma pdf clánku využitých pro osobní, nekomerční účely.

Pokud máte o jakýkoliv obsah webu zájem, pište prosím na daniel.jablonski[@]balcanica.cz