2021-10-20 15:02:48

Molekulární a taxonomická revize druhu Calotes versicolor publikována v časopise Vertebrate Zoology ukázala skrytou diverzitu a potvrdila druhový status pro jména C. vultuosus a C. farooqi!