2020-08-20 17:22:36

První záznam dvouplaza a slepýšovitého ještěra pocházejících z vrstvy horního miocénu publikovaný v Historical Biology!