2021-05-21 11:57:38

Sphaerotheca maskeyi se vyskytuje v Pákistánu podle aktualizované fylogeneze rodu publikované v časopise Diversity.