2023-01-03 21:19:18

Genetická příslušnost populace Natrix natrix z turecké části pohoří Zagros byla publikována v časopise Evolutionary Systematics.