2022-03-31 20:32:48

První záznam výskytu gekona zedního (Tarentola mauritanica) v Bulharsku publikován v Acta Zoologica Bulgarica.