Parga, Řecko 2008


V Epiru, Řecko

V Epiru, Řecko

Horské vesničky

Horské vesničky

Řecko

Řecko

Parga

Parga

Na pobřeží, Parga

Na pobřeží, Parga

Parga večer

Parga večer

Parga ráno

Parga ráno

Egejské moře, Parga

Egejské moře, Parga

Egejské moře, Parga

Egejské moře, Parga

Egejské moře, Parga

Egejské moře, Parga

Pelophylax epeiroticus, Parga

Pelophylax epeiroticus, Parga

Egejské moře, Parga

Egejské moře, Parga

Parga

Parga

Egejské moře, Parga

Egejské moře, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Algyrodides nigropunctatus, Parga

Algyrodides nigropunctatus, Parga

Loď, Parga

Loď, Parga

Potamon sp., Parga

Potamon sp., Parga

Platyceps najadum, Parga

Platyceps najadum, Parga

Platyceps najadum, Parga

Platyceps najadum, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Cyclamen sp., Parga

Cyclamen sp., Parga

Svlečka Elaphe quatuorlineata, Parga

Svlečka Elaphe quatuorlineata, Parga

Parga

Parga

Rybka, Parga

Rybka, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Elaphe quatuorlineata, Parga

Elaphe quatuorlineata, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Pevnost, Parga

Pevnost, Parga

Valtos

Valtos

Pevnost, Parga

Pevnost, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga