Parga, Greece 2008


Epirus Mts., Greece

Epirus Mts., Greece

Mountain village, Epirus

Mountain village, Epirus

Greece

Greece

Parga

Parga

On the coast, Parga

On the coast, Parga

Parga

Parga

Mourning Parga

Mourning Parga

Aegean Sea, Parga

Aegean Sea, Parga

Aegean Sea, Parga

Aegean Sea, Parga

Aegean Sea, Parga

Aegean Sea, Parga

Pelophylax epeiroticus, Parga

Pelophylax epeiroticus, Parga

Aegean Sea, Parga

Aegean Sea, Parga

Aegean Sea, Parga

Aegean Sea, Parga

Parga

Parga

Aegean Sea, Parga

Aegean Sea, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Algyrodides nigropunctatus, Parga

Algyrodides nigropunctatus, Parga

Cruiser boat, Parga

Cruiser boat, Parga

Potamon sp., Parga

Potamon sp., Parga

Platyceps najadum, Parga

Platyceps najadum, Parga

Platyceps najadum, Parga

Platyceps najadum, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Rana graeca, Parga

Cyclamen sp., Parga

Cyclamen sp., Parga

Elaphe quaturolineata, Parga

Elaphe quaturolineata, Parga

Parga

Parga

Fish, Parga

Fish, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Elaphe quaturolineata, Parga

Elaphe quaturolineata, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Fortress, Parga

Fortress, Parga

Valtos

Valtos

Fortress, Parga

Fortress, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Hemidactylus turcicus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga

Algyroides nigropunctatus, Parga