Albánie 2013


stránka: < 1 2 3 4 >

Odjezd

Odjezd

Naše auto Tygr!

Naše auto Tygr!

Zásobování

Zásobování

Albánie!

Albánie!

Poblíž Kelcyrë

Poblíž Kelcyrë

První kemp

První kemp

Hory poblíž Kelcyrë

Hory poblíž Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

Kelcyrë

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

Pelophylax

Pelophylax "whateveri", JV Albánie

Domino

Domino

Přípravy

Přípravy

Přípravy

Přípravy

Albánci

Albánci

Na navštěvě

Na navštěvě

Směrem do hor

Směrem do hor

JV Albánie

JV Albánie

Malpolon insignitus, JV Albánie

Malpolon insignitus, JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

Drsní ovčáčtí psi

Drsní ovčáčtí psi

JV Albánie

JV Albánie

Kemp

Kemp

Večer v horách

Večer v horách

Večer v horách

Večer v horách

Večer v horách

Večer v horách

Večer v horách

Večer v horách

Ráno

Ráno

Ráno

Ráno

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

Habitat, JV Albánie

Habitat, JV Albánie

Habitat, JV Albánie

Habitat, JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

Edvárd se zmijí, JV Albánie

Edvárd se zmijí, JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

Na pastvě

Na pastvě

JV Albánie

JV Albánie

Obydlí pastevců

Obydlí pastevců

Zrání sýrů

Zrání sýrů

Zrání sýrů

Zrání sýrů

Horská doprava

Horská doprava

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Místní dobytek

Místní dobytek

Místní dobytek

Místní dobytek

Místní dobytek

Místní dobytek

Pastevec

Pastevec

Albánský lovec

Albánský lovec

Alectoris graeca, JV Albánie

Alectoris graeca, JV Albánie

Pastevec

Pastevec

Místní dobytek

Místní dobytek

Pulci Bufotes viridis, JV Albánie

Pulci Bufotes viridis, JV Albánie

Natrix natrix, JV Albánie

Natrix natrix, JV Albánie

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat

Herping

Herping

Napajedlo

Napajedlo

Herping

Herping

Bombina variegata, JV Albánie

Bombina variegata, JV Albánie

Triturus macedonicus, JV Albánie

Triturus macedonicus, JV Albánie

Triturus macedonicus, JV Albánie

Triturus macedonicus, JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Koníci

Koníci

Branchiopoda, JV Albánie

Branchiopoda, JV Albánie

Herping

Herping

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Euscorpius sp., JV Albánie

Euscorpius sp., JV Albánie

Hory JV Albánie

Hory JV Albánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Kemp v mlze

Kemp v mlze

Pastevec

Pastevec

Pastevec

Pastevec

Pastva v mlze

Pastva v mlze

Pastva v mlze

Pastva v mlze

Práce

Práce

Práce

Práce

Pastevec

Pastevec

Pastevec

Pastevec

Stádo ovcí

Stádo ovcí

Stádo ovcí

Stádo ovcí

Pastevec

Pastevec

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abániestránka: < 1 2 3 4 >