Albánie 2013


stránka: < 1 2 3 4 >
Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Pastevci

Pastevci

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

Potrava zmijí

Potrava zmijí

Sternbergia colchiciflora na lokalitě zmijí

Sternbergia colchiciflora na lokalitě zmijí

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Vipera (ursinii) graeca, JV Abánie

Práce

Práce

Albánský lovec

Albánský lovec

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

Střela, JV Albánie

Střela, JV Albánie

Bomba, JV Albánie

Bomba, JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

Podarcis tauricus, JV Albánie

Podarcis tauricus, JV Albánie

Podarcis tauricus, JV Albánie

Podarcis tauricus, JV Albánie

Testudo hermanni, JV Albánie

Testudo hermanni, JV Albánie

JV Albánie

JV Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Kemp poblíž Konispolu

Kemp poblíž Konispolu

Svítání

Svítání

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Pelophylax sp., jižní Albánie

Testudo hermanni, jižní Albánie

Testudo hermanni, jižní Albánie

Jižní Albánie

Jižní Albánie

Jižní Albánie

Jižní Albánie

Sternbergia lutea, Vagalat

Sternbergia lutea, Vagalat

Vipera ammodytes, Vagalat

Vipera ammodytes, Vagalat

Vipera ammodytes, Vagalat

Vipera ammodytes, Vagalat

Jižní Albánie

Jižní Albánie

Jižní Albánie

Jižní Albánie

Natrix natrix, jižní Albanie

Natrix natrix, jižní Albanie

Natrix natrix, jižní Albanie

Natrix natrix, jižní Albanie

Jižní Albánie

Jižní Albánie

Bunkr

Bunkr

Testudo hermanni

Testudo hermanni

Testudo hermanni

Testudo hermanni

Herping

Herping

Pelophylax sp.

Pelophylax sp.

"Bufo hermanni"

Bufo bufo

Bufo bufo

Shkalla

Shkalla

Lacerta cf. viridis, jižní Albanie

Lacerta cf. viridis, jižní Albanie

Lacerta cf. viridis, jižní Albanie

Lacerta cf. viridis, jižní Albanie

Podarcis tauricus, jižní Albánie

Podarcis tauricus, jižní Albánie

Malpolon insignitus, jižní Albánie

Malpolon insignitus, jižní Albánie

Edvárd s hnízdem Hirundo daurica

Edvárd s hnízdem Hirundo daurica

Podarcis tauricus

Podarcis tauricus

Jižní Albánie

Jižní Albánie

Rana dalmatina, jižní Albánie

Rana dalmatina, jižní Albánie

Rana graeca, jižní Albánie

Rana graeca, jižní Albánie

Rana graeca, jižní Albánie

Rana graeca, jižní Albánie

Rana graeca a Rana dalmatina

Rana graeca a Rana dalmatina

Maminka, Lycosidae

Maminka, Lycosidae

Hemidactylus turcicus

Hemidactylus turcicus

Mesobuthus gibbosus

Mesobuthus gibbosus

Mantis religiosa

Mantis religiosa

Hemidactylus turcicus

Hemidactylus turcicus

Hemidactylus turcicus

Hemidactylus turcicus

Telescopus fallax, jižní Albánie

Telescopus fallax, jižní Albánie

Telescopus fallax

Telescopus fallax

Telescopus fallax

Telescopus fallax

Telescopus fallax

Telescopus fallax

Habitat

Habitat

Lacerta trilineata, Konispol

Lacerta trilineata, Konispol

Lacerta trilineata, Konispol

Lacerta trilineata, Konispol

Testudo marginata, jižní Albánie

Testudo marginata, jižní Albánie

Testudo marginata

Testudo marginata

Vipera ammodytes, jižní Albánie

Vipera ammodytes, jižní Albánie

Vipera ammodytes

Vipera ammodytes

Vipera ammodytes

Vipera ammodytes

Hierophis gemonensis, jižní Albánie

Hierophis gemonensis, jižní Albánie

Hierophis gemonensis

Hierophis gemonensis

Livadhja

Livadhja

Livadhja

Livadhja

Livadhja

Livadhja

Piknik

Piknik

Lacerta trilineata, jižní Albánie

Lacerta trilineata, jižní Albánie

Lacerta trilineata

Lacerta trilineata

Ablepharus kitaibelii, jižní Albánie

Ablepharus kitaibelii, jižní Albánie

Platyceps najadum

Platyceps najadum

Podarcis tauricus

Podarcis tauricus

Podarcis tauricus

Podarcis tauricus

Roj

Roj

Testudo hermanni

Testudo hermanni

Vipera ammodytes

Vipera ammodytes

Pelophylax sp.

Pelophylax sp.

Edvárd a Natrix natrix

Edvárd a Natrix natrix

Mauremys rivulata

Mauremys rivulata

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Edvárd a Saga pedo

Edvárd a Saga pedostránka: < 1 2 3 4 >