Irák 2019


stránka: < 1 2 3 4 >

Pastýř, Goraz

Pastýř, Goraz

Ovce, Goraz

Ovce, Goraz

Prodejci ryb, Splik

Prodejci ryb, Splik

Kurdský muž, Splik

Kurdský muž, Splik

Blahkhomeh

Blahkhomeh

Prodejci ryb, Blahkhomeh

Prodejci ryb, Blahkhomeh

Blahkhomeh

Blahkhomeh

Prodejci ryb, Blahkhomeh

Prodejci ryb, Blahkhomeh

Návrat z pastvy, Blahkhomeh

Návrat z pastvy, Blahkhomeh

Okolí Blahkhomeh

Okolí Blahkhomeh

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Mladý pastýř, Aqra

Mladý pastýř, Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Holičství, Aqra

Holičství, Aqra

Aqra

Aqra

Bazar, Aqra

Bazar, Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Aqra

Stařec, Aqra

Stařec, Aqra

Aqra

Aqra

Mladý Kurd, Banatan

Mladý Kurd, Banatan

Herping, Banatan

Herping, Banatan

Dolichophis jugularis, Banatan

Dolichophis jugularis, Banatan

Dolichophis jugularis, Banatan

Dolichophis jugularis, Banatan

Pastva, Narwah

Pastva, Narwah

Eirenis cf. persicus, Narwah

Eirenis cf. persicus, Narwah

Eirenis cf. persicus, Narwah

Eirenis cf. persicus, Narwah

Narwah

Narwah

Bufotes viridis komplex, Narwah

Bufotes viridis komplex, Narwah

Bufotes viridis komplex, Narwah

Bufotes viridis komplex, Narwah

Narwah

Narwah

Narwah

Narwah

Kurdistán

Kurdistán

Kaňon Rawanduz

Kaňon Rawanduz

Kaňon Rawanduz

Kaňon Rawanduz

Kaňon Rawanduz

Kaňon Rawanduz

Kaňon Rawanduz

Kaňon Rawanduz

Kaňon Rawanduz

Kaňon Rawanduz

Rybáři, Rawanduz

Rybáři, Rawanduz

Soran

Soran

Na hoteli, Soran

Na hoteli, Soran

Soran

Soran

Obchod s oblečením, Soran

Obchod s oblečením, Soran

Soran

Soran

Massoud Barzani, Soran

Massoud Barzani, Soran

Rawanduz

Rawanduz

Kurdové, Rawanduz

Kurdové, Rawanduz

Rawanduz

Rawanduz

Rawanduz

Rawanduz

Rawanduz

Rawanduz

Na cestě k Dokanu

Na cestě k Dokanu

Pešmerga

Pešmerga

Prodej pity

Prodej pity

Prodej ryb, Dokan

Prodej ryb, Dokan

Prodej ryb, Dokan

Prodej ryb, Dokan

Prodej ryb, Dokan

Prodej ryb, Dokan

Modlitba, Dokan

Modlitba, Dokan

Kurdové, Dokan

Kurdové, Dokan

Rybáři, Dokan

Rybáři, Dokan

Rybáři, Dokan

Rybáři, Dokan

Dokan

Dokan

Dokan

Dokan

Bufotes viridis komplex, Dokan

Bufotes viridis komplex, Dokan

Bufotes viridis komplex, Dokan

Bufotes viridis komplex, Dokan

Dokan

Dokan

Pelophylax ridibundus, Dokan

Pelophylax ridibundus, Dokan

Čaj, Dokan

Čaj, Dokan

Jezero Dokan

Jezero Dokan

Jezero Dokan

Jezero Dokan

Mediodactylus sp., Dokan

Mediodactylus sp., Dokan

Eirenis cf. punctatolineatus, Dokan

Eirenis cf. punctatolineatus, Dokan

Eirenis cf. punctatolineatus, Dokan

Eirenis cf. punctatolineatus, Dokan

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qalam Pasha

Qarangawe

Qarangawe

Qarangawe

Qarangawe

Qarangawe

Qarangawe

Qarangawe

Qarangawestránka: < 1 2 3 4 >