Řecko 2011


stránka: < 1 2 >

Sofie a pohoří Vitoša

Sofie a pohoří Vitoša

První plaz - Lacerta viridis ještě v Bulharsku

První plaz - Lacerta viridis ještě v Bulharsku

Natrix natrix u Dadie

Natrix natrix u Dadie

Testudo graeca v Dadii

Testudo graeca v Dadii

Boris Demović a jeho první setkání s T. graeca

Boris Demović a jeho první setkání s T. graeca

Testudo graeca

Testudo graeca

Testudo graeca

Testudo graeca

Ubytování pěkné, kvůli krizi však zavřené

Ubytování pěkné, kvůli krizi však zavřené

Samice Bufo bufo v Dadii

Samice Bufo bufo v Dadii

Ve východním Řecku lze narazit na takto vybarvené T. hermanni

Ve východním Řecku lze narazit na takto vybarvené T. hermanni

Testudo hermanni, Dadia

Testudo hermanni, Dadia

Testudo hermanni v Dadii...

Testudo hermanni v Dadii...

...a jejich habitat

...a jejich habitat

Přijela zelenina

Přijela zelenina

Hyla arborea v Tychero

Hyla arborea v Tychero

Nejhojnější obojživelník cesty - Bufo viridis

Nejhojnější obojživelník cesty - Bufo viridis

Bufo viridis

Bufo viridis

Bufo viridis

Bufo viridis

Rana dalmatina v Dadii

Rana dalmatina v Dadii

Emys orbicularis, Dadia

Emys orbicularis, Dadia

Pozorovatelna supů v Dadii

Pozorovatelna supů v Dadii

Žely bahenní jsou zde celkem hojné

Žely bahenní jsou zde celkem hojné

Lacerta trilineata, Dadia

Lacerta trilineata, Dadia

Ophisops elegans, Dadia

Ophisops elegans, Dadia

Bombina variegata, Dadia

Bombina variegata, Dadia

Bombina variegata, Dadia

Bombina variegata, Dadia

Lacerta trilineata, Dadia

Lacerta trilineata, Dadia

Testudo hermanni, Dadia

Testudo hermanni, Dadia

Cestou za supy

Cestou za supy

Pseudopus apodus, Dadia

Pseudopus apodus, Dadia

Pseudopus apodus, Dadia

Pseudopus apodus, Dadia

Pseudopus apodus, Dadia

Pseudopus apodus, Dadia

A opět želvy

A opět želvy

Testudo hermanni, Dadia

Testudo hermanni, Dadia

Najdi dva plazy...

Najdi dva plazy...

Okolí Dadie

Okolí Dadie

Želví jaro

Želví jaro

Nad Dadií

Nad Dadií

Dadia

Dadia

Želvy jsou všude

Želvy jsou všude

Martin Dobrota a Coracias garrulus

Martin Dobrota a Coracias garrulus

Mediodactylus kotschyi v Tychero

Mediodactylus kotschyi v Tychero

Bufo viridis, Tychero

Bufo viridis, Tychero

Pelophylax ridibundus, Tychero

Pelophylax ridibundus, Tychero

Ropuch zde bylo opravdu dost

Ropuch zde bylo opravdu dost

Pozor na želvy

Pozor na želvy

Kapsalo

Kapsalo

Sup nad Kapsalo

Sup nad Kapsalo

Ablepharus kitaibelli v Kapsalo

Ablepharus kitaibelli v Kapsalo

Ablepharus kitaibelli, Kapsalo

Ablepharus kitaibelli, Kapsalo

Juvenilní Lacerta viridis

Juvenilní Lacerta viridis

Muscari sp. na Kapsalo

Muscari sp. na Kapsalo

Kapsalo

Kapsalo

Námluvy Lacerta viridis

Námluvy Lacerta viridis

Lefkimi

Lefkimi

Pseudopus apodus v Lefkimi

Pseudopus apodus v Lefkimi

Okolí Lefkimi

Okolí Lefkimi

Expozice Evros delty

Expozice Evros delty

Testudo graeca v Evros deltě

Testudo graeca v Evros deltě

Lokality východně od Alexandropolis

Lokality východně od Alexandropolis

Radost z ulovené dolichophisky

Radost z ulovené dolichophisky

Dolichophis caspius

Dolichophis caspius

Habitat blízko Alexandropolis

Habitat blízko Alexandropolis

Testudo hermanní, Alexandropolis

Testudo hermanní, Alexandropolis

Mládě úžasné zmije Montivipera xanthina

Mládě úžasné zmije Montivipera xanthina

Montivipera xanthina

Montivipera xanthina

Montivipera xanthina

Montivipera xanthina

Montivipera xanthina

Montivipera xanthina

Pohled do Evros delty

Pohled do Evros delty

Lokality v okolí Alexandropolis

Lokality v okolí Alexandropolis

Okolí Evros delty

Okolí Evros delty

Jarní Řecko

Jarní Řecko

Krajina východně od Alexandropolis

Krajina východně od Alexandropolis

Thrákie

Thrákie

Ophisops elegans, blízko Alexandropolis

Ophisops elegans, blízko Alexandropolis

Mediodactylus kotschyi, blízko Alexandropolis

Mediodactylus kotschyi, blízko Alexandropolis

Pelophylax ridibundus v deltě Evrosu

Pelophylax ridibundus v deltě Evrosu

T. greace v deltě Evrosu

T. greace v deltě Evrosu

Testudo graeca

Testudo graeca

Další z Dolichophis caspius

Další z Dolichophis caspius

Platyceps najadum, Alexandropolis

Platyceps najadum, Alexandropolis

Dospělá samice Montivipera xanthina

Dospělá samice Montivipera xanthina

Zmijí pohled

Zmijí pohled

Zde bych mohl být hodiny

Zde bych mohl být hodiny

Montivipera xanthina

Montivipera xanthina

Montivipera xanthina

Montivipera xanthina

Detailní pohled na Platyceps najadum

Detailní pohled na Platyceps najadum

Lokality v okolí Alexandropolis

Lokality v okolí Alexandropolis

Birdwatcheri

Birdwatcheri

Evros delta

Evros delta

Evros delta

Evros delta

Konečně Pelobates syriacus

Konečně Pelobates syriacus

Pelobates syriacus v Evros deltě

Pelobates syriacus v Evros deltě

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pelobates syriacus

Pobřeží Egejského moře

Pobřeží Egejského mořestránka: < 1 2 >