Strandža, Bulharsko 2013


stránka: < 1 2 3 4 >
Malpolon insignitus, Petrova Niva

Malpolon insignitus, Petrova Niva

Malpolon insignitus, Petrova Niva

Malpolon insignitus, Petrova Niva

Kemp č. 7, Petrova Niva

Kemp č. 7, Petrova Niva

Petrova Niva

Petrova Niva

Malpolon insignitus, Petrova Niva

Malpolon insignitus, Petrova Niva

Malpolon insignitus, Petrova Niva

Malpolon insignitus, Petrova Niva

Malpolon insignitus, Petrova Niva

Malpolon insignitus, Petrova Niva

Veleka z Petrovy Nivy

Veleka z Petrovy Nivy

Zbytky z Testudo graeca, Petrova Niva

Zbytky z Testudo graeca, Petrova Niva

Podarcis muralis

Podarcis muralis

Tisovitsa

Tisovitsa

Kočovníci

Kočovníci

Bufo bufo, Tisovitsa

Bufo bufo, Tisovitsa

Bufo bufo, Tisovitsa

Bufo bufo, Tisovitsa

Bufo bufo, Tisovitsa

Bufo bufo, Tisovitsa

Přestávka mezi Vizitsa a Pismenovo

Přestávka mezi Vizitsa a Pismenovo

Natrix tesselata, mezi Vizitsa a Pismenovo

Natrix tesselata, mezi Vizitsa a Pismenovo

Saturnia pavoniella

Saturnia pavoniella

Lokality Emys orbicularis mezi Vizitsa a Pismenovo

Lokality Emys orbicularis mezi Vizitsa a Pismenovo

Kapříci

Kapříci

Strandža

Strandža

Náročná cesta poblíž Pismenovo

Náročná cesta poblíž Pismenovo

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Trapa natans, Jasna Poljana

Trapa natans, Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Pelopyhalax sp., Jasna Poljana

Pelopyhalax sp., Jasna Poljana

Kemp č. 8, Jasna Poljana

Kemp č. 8, Jasna Poljana

Emys orbicularis, Jasna Poljana

Emys orbicularis, Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Jasna Poljana

Testudo graeca, Primorsko

Testudo graeca, Primorsko

Anguis fragilis komplex, park Rosenec

Anguis fragilis komplex, park Rosenec

Park Rosenec

Park Rosenec

Lacerta viridis, park Rosenec

Lacerta viridis, park Rosenec

Burgaský záliv

Burgaský záliv

Burgaský záliv

Burgaský záliv

Burgaský záliv

Burgaský záliv

Burgaský záliv

Burgaský záliv

Burgaský záliv

Burgaský záliv

Loučení s pomocníkem

Loučení s pomocníkem

Na cestě do Sofie

Na cestě do Sofie

Sofie, centrální autobusové nádraží

Sofie, centrální autobusové nádražístránka: < 1 2 3 4 >