Bulharsko 2012


stránka: < 1 2 3 >
Řeka Ropotamo

Řeka Ropotamo

Emys orbicularis, Ropotamo

Emys orbicularis, Ropotamo

Pseudopus apodus

Pseudopus apodus

Pseudopus apodus

Pseudopus apodus

Podarcis muralis, Ropotamo

Podarcis muralis, Ropotamo

Natrix tessellata, Ropotamo

Natrix tessellata, Ropotamo

Natrix tessellata

Natrix tessellata

Řeka Ropotamo

Řeka Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Lví hlava, Ropotamo

Lví hlava, Ropotamo

Lokalita Bombina bombina

Lokalita Bombina bombina

Bombina bombina, Ropotamo

Bombina bombina, Ropotamo

Bombina bombina

Bombina bombina

Bombina bombina

Bombina bombina

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Arkutino

Arkutino

Arkutino

Arkutino

Arkutino

Arkutino

Pelophylax sp. na Arkutino

Pelophylax sp. na Arkutino

Emys orbicularis, Arkutino

Emys orbicularis, Arkutino

Arkutino

Arkutino

Emys orbicularis, Arkutino

Emys orbicularis, Arkutino

Podarcis tauricus, Arkutino

Podarcis tauricus, Arkutino

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Orchis purpurea, Ropotamo

Orchis purpurea, Ropotamo

Orchis purpurea

Orchis purpurea

Orchis purpurea

Orchis purpurea

Lathyrus sp. a...?

Lathyrus sp. a...?

Testudo graeca

Testudo graeca

Testudo graeca

Testudo graeca

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Ropotamo

Avtogara Burgas - zapad

Avtogara Burgas - zapad

Avtogara Burgas - zapad

Avtogara Burgas - zapad

Náš hořící autobus u Staré Zagory

Náš hořící autobus u Staré Zagory

Místo trojúhelníku

Místo trojúhelníku

Lyubimets

Lyubimets

Lyubimets

Lyubimets

Habitat v průsmyku nad Malko Gradište

Habitat v průsmyku nad Malko Gradište

Ablepharus kitaibelii, Malko Gradište

Ablepharus kitaibelii, Malko Gradište

Natrix natrix, Malko Gradište

Natrix natrix, Malko Gradište

Lokalita S. salamandra a B. variegata - Malko Gradište

Lokalita S. salamandra a B. variegata - Malko Gradište

Larva S. salamandra

Larva S. salamandra

Lacerta viridis, průsmyk Malko Gradište

Lacerta viridis, průsmyk Malko Gradište

Lokalita R. dalmatina a L. viridis

Lokalita R. dalmatina a L. viridis

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Thrácká svatyně

Thrácká svatyně

Thrácká svatyně

Thrácká svatyně

Thrácká svatyně

Thrácká svatyně

Thrácká svatyně

Thrácká svatyně

Pohled z vrcholu Thrácké svatyně

Pohled z vrcholu Thrácké svatyně

Východní Rodopy

Východní Rodopy

Bombina variegata

Bombina variegata

Kemp ve východních Rodopách

Kemp ve východních Rodopách

Pohled do údolí řeky Marice

Pohled do údolí řeky Marice

Rana dalmatina u Malka Gradište

Rana dalmatina u Malka Gradište

Osel u Malko Gradište

Osel u Malko Gradište

Směr Sofia

Směr Sofia

Harmanli

Harmanli

Institut zoologie v Sofii

Institut zoologie v Sofii

Setkání s Nikolayem Tzankovem v Sofii

Setkání s Nikolayem Tzankovem v Sofii

Sofia

Sofia

Sofia

Sofia

Sofia

Sofia

Na Vitošu

Na Vitošu

Primula veris

Primula veris

Aleko - konečná busu 66 (1782 m n.m.)

Aleko - konečná busu 66 (1782 m n.m.)

Vitoša

Vitoša

Chata Aleko

Chata Aleko

Crocus sp.

Crocus sp.

Vitoša - lokalita Zootoca vivipara a Vipera berus

Vitoša - lokalita Zootoca vivipara a Vipera berus

Vitosha

Vitosha

Vitosha

Vitosha

Zootoca vivipara, Vitosha

Zootoca vivipara, Vitosha

Zootoca vivipara

Zootoca vivipara

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Turisté

Turisté

Vitoša

Vitoša

Vitoša a Sofia

Vitoša a Sofia

Turisté na Vitoši

Turisté na Vitoši

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vipera berus

Vipera berus

Vipera berus

Vipera berus

Vipera berus

Vipera berus

Vipera berus

Vipera berus

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Vitoša

Crocus sp.

Crocus sp.stránka: < 1 2 3 >