Bratislava 2009 - 2011


stránka: < 1 2 >

Tomáš s mlokem Salamandra salamandra

Tomáš s mlokem Salamandra salamandra

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Anguis fragilis s.l.

Lacerta viridis.

Lacerta viridis.

Odchycená Zamenis longissimus u Devínského jazera.

Odchycená Zamenis longissimus u Devínského jazera.

Zamenis longissimus

Zamenis longissimus

Zamenis longissimus

Zamenis longissimus

Moravský luh

Moravský luh

Mladá Natrix tessellata

Mladá Natrix tessellata

Nebo spíš Rana temporaria?

Nebo spíš Rana temporaria?

Šúrský rybník.

Šúrský rybník.

Rana arvalis v NPR Šúr

Rana arvalis v NPR Šúr

Šúr.

Šúr.

Číhající Natrix tessellata - Šúr

Číhající Natrix tessellata - Šúr

Biotop užovek Natrix tessellata

Biotop užovek Natrix tessellata

Natrix tessellata

Natrix tessellata

Natrix tessellata

Natrix tessellata

Noční Karlova Ves

Noční Karlova Vesstránka: < 1 2 >