Balkán 2015


stránka: < 1 2 3 4 >

Herping u Belo Polje

Herping u Belo Polje

Rana dalmatina, Belo Polje

Rana dalmatina, Belo Polje

Kemp, Belo Polje

Kemp, Belo Polje

Anguis fragilis, Belo Polje

Anguis fragilis, Belo Polje

Anguis fragilis, Belo Polje

Anguis fragilis, Belo Polje

Lokalita, Belo Polje

Lokalita, Belo Polje

Bufo bufo, Belo Polje

Bufo bufo, Belo Polje

Anguis fragilis, Belo Polje

Anguis fragilis, Belo Polje

Zamenis longissimus, Belo Polje

Zamenis longissimus, Belo Polje

Zamenis longissimus, Belo Polje

Zamenis longissimus, Belo Polje

Natrix tessellata, Belo Polje

Natrix tessellata, Belo Polje

Natrix natrix, Belo Polje

Natrix natrix, Belo Polje

Natrix natrix, Belo Polje

Natrix natrix, Belo Polje

Pelophylax ridibundus, Belo Polje

Pelophylax ridibundus, Belo Polje

Fotografování

Fotografování

Rana dalmatina, Belo Polje

Rana dalmatina, Belo Polje

Lokalita, Belo Polje

Lokalita, Belo Polje

Lokalita, Belo Polje

Lokalita, Belo Polje

Zamenis longissimus, Belo Polje

Zamenis longissimus, Belo Polje

Zamenis longissimus, Belo Polje

Zamenis longissimus, Belo Polje

Dići

Dići

Bombina variegata, Dići

Bombina variegata, Dići

Bombina variegata, Dići

Bombina variegata, Dići

Salamandra salamandra, Dići

Salamandra salamandra, Dići

Bombina variegata, Dići

Bombina variegata, Dići

Podarcis muralis, Maglič

Podarcis muralis, Maglič

Hrad Maglič

Hrad Maglič

Most přes řeku Ibar

Most přes řeku Ibar

Řeka Ibar

Řeka Ibar

Most přes řeku Ibar

Most přes řeku Ibar

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

Rana dalmatina, NP Kopaonik

Rana dalmatina, NP Kopaonik

Noční nebe, NP Kopaonik

Noční nebe, NP Kopaonik

Kemp, NP Kopaonik

Kemp, NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

Trollius sp., NP Kopaonik

Trollius sp., NP Kopaonik

Trollius sp., NP Kopaonik

Trollius sp., NP Kopaonik

Anguis fragilis, NP Kopaonik

Anguis fragilis, NP Kopaonik

Zamenis longissimus, NP Kopaonik

Zamenis longissimus, NP Kopaonik

Lacerta agilis, NP Kopaonik

Lacerta agilis, NP Kopaonik

Lacerta agilis, NP Kopaonik

Lacerta agilis, NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

Zootoca vivipara, NP Kopaonik

Zootoca vivipara, NP Kopaonik

Zootoca vivipara, NP Kopaonik

Zootoca vivipara, NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

Jižní Srbsko

Jižní Srbsko

Ablepharus kitaibelii, NP Kopaonik

Ablepharus kitaibelii, NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

NP Kopaonik

Podarcis tauricus, Šipačina

Podarcis tauricus, Šipačina

Podarcis tauricus, Šipačina

Podarcis tauricus, Šipačina

Fotografování

Fotografování

Lacerta viridis, Šipačina

Lacerta viridis, Šipačina

Lacerta viridis, Šipačina

Lacerta viridis, Šipačina

NP Kopaonik

NP Kopaonik

Krajina jižního Srbska

Krajina jižního Srbska

Krajina jižního Srbska

Krajina jižního Srbska

Krajina jižního Srbska

Krajina jižního Srbska

Testudo hermanni, Novo Selo

Testudo hermanni, Novo Selo

Testudo hermanni, Novo Selo

Testudo hermanni, Novo Selo

Krajina jižního Srbska

Krajina jižního Srbska

Krajina jižního Srbska

Krajina jižního Srbska

První kilometry v Kosovu

První kilometry v Kosovu

Kosovo

Kosovo

Motýli, Cerajë

Motýli, Cerajë

Podarcis tauricus, Cerajë

Podarcis tauricus, Cerajë

Podarcis muralis, Cerajë

Podarcis muralis, Cerajë

Testudo hermanni, Cerajë

Testudo hermanni, Cerajë

Testudo hermanni, Cerajë

Testudo hermanni, Cerajë

Testudo hermanni, Cerajë

Testudo hermanni, Cerajë

Testudo hermanni, Cerajë

Testudo hermanni, Cerajë

Mitrovicë

Mitrovicë

Okolí Mitrovicë

Okolí Mitrovicë

Prodej jahod

Prodej jahod

Dálnice u Prištiny

Dálnice u Prištiny

Priština

Priština

Okosnicë

Okosnicë

Okosnicë

Okosnicë

Pelophylax ridibundus, Okosnicë

Pelophylax ridibundus, Okosnicë

Rana dalmatina, Okosnicë

Rana dalmatina, Okosnicë

Rana dalmatina, Okosnicë

Rana dalmatina, Okosnicë

Pelophylax sp., Okosnicë

Pelophylax sp., Okosnicë

Pelophylax sp., Okosnicë

Pelophylax sp., Okosnicë

Pelophylax sp., Okosnicë

Pelophylax sp., Okosnicë

Bombina variegata, Okosnicë

Bombina variegata, Okosnicë

Okosnicë

Okosnicë

Jezero Gračanica

Jezero Gračanica

Kemp, jezero Gračanica

Kemp, jezero Gračanica

Triturus macedonicus, Okosnicë, jezero Gračanica

Triturus macedonicus, Okosnicë, jezero Gračanica

Lacerta viridis, Okosnicë

Lacerta viridis, Okosnicëstránka: < 1 2 3 4 >