Balkán 2014


stránka: < 1 2 3 4 >
Eryx jaculus, střední Makedonie

Eryx jaculus, střední Makedonie

Eryx jaculus, střední Makedonie

Eryx jaculus, střední Makedonie

Kemp ve Starém Dojranu

Kemp ve Starém Dojranu

Povoz, Nikolić

Povoz, Nikolić

Povoz, Nikolić

Povoz, Nikolić

Pelophylax sp., Nikolić

Pelophylax sp., Nikolić

Okolí Nikoliće

Okolí Nikoliće

Testudo hermanni, Nikolić

Testudo hermanni, Nikolić

Testudo hermanni, Nikolić

Testudo hermanni, Nikolić

Houbař, Nikolić

Houbař, Nikolić

Testudo hermanni, Nikolić

Testudo hermanni, Nikolić

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Testudo graeca, Dojran

Testudo graeca, Dojran

Testudo graeca, Dojran

Testudo graeca, Dojran

Typhlops vermicularis, Dojran

Typhlops vermicularis, Dojran

Typhlops vermicularis, Dojran

Typhlops vermicularis, Dojran

Typhlops vermicularis, Dojran

Typhlops vermicularis, Dojran

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Mesobuthus gibbosus, Dojran

Mesobuthus gibbosus, Dojran

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Dracunculus vulgaris, Dojran

Dracunculus vulgaris, Dojran

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Starý hotel, Dojran

Starý hotel, Dojran

Lacerta viridis, Dojran

Lacerta viridis, Dojran

Lacerta viridis, Dojran

Lacerta viridis, Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Hyla arborea, Dojran

Hyla arborea, Dojran

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Lacerta viridis, Dojran

Lacerta viridis, Dojran

Pseudopus apodus, Dojran

Pseudopus apodus, Dojran

Crničani

Crničani

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Platyceps najadum, Crničani

Platyceps najadum, Crničani

Platyceps najadum, Crničani

Platyceps najadum, Crničani

Platyceps najadum, Crničani

Platyceps najadum, Crničani

Testudo hermanni, Crničani

Testudo hermanni, Crničani

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Okolí Dojranského jezera

Natrix tessellata, Crničani

Natrix tessellata, Crničani

Crničani

Crničani

Dojranské jezero

Dojranské jezero

Bufo bufo, Dojran

Bufo bufo, Dojran

Natrix tessellata, Dojran

Natrix tessellata, Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Natrix natrix, Dojran

Natrix natrix, Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Natrix natrix, Dojran

Natrix natrix, Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Pelophylax sp., Dojran

Rana dalmatina, Dojran

Rana dalmatina, Dojran

Rana dalmatina, Dojran

Rana dalmatina, Dojran

Kemp u Dojranu

Kemp u Dojranu

Dojranské jezero

Dojranské jezero

Dojranské jezero

Dojranské jezero

Okolí Gradska

Okolí Gradska

Okolí Gradska

Okolí Gradska

Testudo graeca, Gradsko

Testudo graeca, Gradsko

Testudo graeca, Gradsko

Testudo graeca, Gradsko

Testudo hermanni, Gradsko

Testudo hermanni, Gradsko

Empusa sp., Gradsko

Empusa sp., Gradsko

Směr Bitola

Směr Bitola

Prilep

Prilep

Pohoří Baba a Pelister

Pohoří Baba a Pelister

Daniel s Lacerta cf. viridis, pohoří Baba

Daniel s Lacerta cf. viridis, pohoří Baba

Lacerta cf. viridis, pohoří Baba

Lacerta cf. viridis, pohoří Baba

Lacerta cf. viridis, pohoří Baba

Lacerta cf. viridis, pohoří Baba

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

Podarcis muralis, NP Pelister

Podarcis muralis, NP Pelister

Podarcis muralis, NP Pelister

Podarcis muralis, NP Pelister

Podarcis muralis, NP Pelister

Podarcis muralis, NP Pelister

Rana dalmatina, NP Pelister

Rana dalmatina, NP Pelister

Zamenis longissimus, NP Pelister

Zamenis longissimus, NP Pelister

Zamenis longissimus, NP Pelister

Zamenis longissimus, NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelister

NP Pelister

NP Pelister

Rana dalmatina, NP Pelister

Rana dalmatina, NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelister

Anguis graeca, NP Pelisterstránka: < 1 2 3 4 >