Latorica & Východné Karpaty, Slovakia 2008


Tatras

Tatras

Streda nad Bodrgom

Streda nad Bodrgom

Habitat of Bombina bombina

Habitat of Bombina bombina

Tajba, Streda nad Bodrogom

Tajba, Streda nad Bodrogom

Tajba, Streda nad Bodrogom

Tajba, Streda nad Bodrogom

Tajba, Streda nad Bodrogom

Tajba, Streda nad Bodrogom

Tajba, Streda nad Bodrogom

Tajba, Streda nad Bodrogom

Tajba, Streda nad Bodrogom

Tajba, Streda nad Bodrogom

Canal, Latorica

Canal, Latorica

Mantis religiosa, Latorica

Mantis religiosa, Latorica

Svätá Mária

Svätá Mária

Habitat of Bombina bombina, Svätá Mária

Habitat of Bombina bombina, Svätá Mária

Bombina bombina, Svätá Mária

Bombina bombina, Svätá Mária

Bombina bombina, Svätá Mária

Bombina bombina, Svätá Mária

Bombina bombina, Svätá Mária

Bombina bombina, Svätá Mária

Bombina bombina, Svätá Mária

Bombina bombina, Svätá Mária

Vicinity of Svätá Mária

Vicinity of Svätá Mária

Lacerta agilis, Svätá Mária

Lacerta agilis, Svätá Mária

Lacerta agilis, Svätá Mária

Lacerta agilis, Svätá Mária

Canal, Svätá Mária

Canal, Svätá Mária

Habiat of Zootoca vivipara, Svätá Mária

Habiat of Zootoca vivipara, Svätá Mária

Mantis religiosa, Svätá Mária

Mantis religiosa, Svätá Mária

Habiat of Zootoca vivipara, Svätá Mária

Habiat of Zootoca vivipara, Svätá Mária

Zootoca vivipara, Svätá Mária

Zootoca vivipara, Svätá Mária

Zootoca vivipara, Svätá Mária

Zootoca vivipara, Svätá Mária

Habiat of Zootoca vivipara, Svätá Mária

Habiat of Zootoca vivipara, Svätá Mária

Pelophylax cf. esculentus., Svätá Mária

Pelophylax cf. esculentus., Svätá Mária

Královský Chlmec

Královský Chlmec

Královský Chlmec

Královský Chlmec

Habitat of Natrix natrix, Strážné

Habitat of Natrix natrix, Strážné

DOR Natrix natrix, Strážné

DOR Natrix natrix, Strážné

Lokalita Zootoca vivipara, Strážné

Lokalita Zootoca vivipara, Strážné

Habitat of Zootoca vivipara, Strážné

Habitat of Zootoca vivipara, Strážné

Zootoca vivipara pannonica, Strážné

Zootoca vivipara pannonica, Strážné

Zootoca vivipara pannonica, Strážné

Zootoca vivipara pannonica, Strážné

Petr and Kamenec castle

Petr and Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Veľký Kamenec

Veľký Kamenec

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Kamenec castle

Veľký Kamenec

Veľký Kamenec

Veľký Kamenec

Veľký Kamenec

Camp, Streda nad Bodrogom

Camp, Streda nad Bodrogom

Direct to Humenné

Direct to Humenné

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Michalovce

Koškovce

Koškovce

Ukraine in spitting distance

Ukraine in spitting distance

Bombina variegata, Svetlice

Bombina variegata, Svetlice

Svetlice

Svetlice

Natrix natrix, Svetlice

Natrix natrix, Svetlice

Východné Karpaty, Svetlice

Východné Karpaty, Svetlice

Salamandra salamandra, Svetlice

Salamandra salamandra, Svetlice

Vicinity of Svetlice

Vicinity of Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Habitat of Coronella austriaca and Vipera berus, Svetlice

Habitat of Coronella austriaca and Vipera berus, Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Rosalia alpina, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Anguis colchica, Svetlice

Anguis colchica, Svetlice

Anguis colchica, Svetlice

Anguis colchica, Svetlice

Anguis colchica, Svetlice

Anguis colchica, Svetlice

Anguis colchica, Svetlice

Anguis colchica, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Coronella austriaca, Svetlice

Habitat of Coronella austriaca, Svetlice

Habitat of Coronella austriaca, Svetlice

Lacerta agilis, Svetlice

Lacerta agilis, Svetlice

Lacerta agilis, Svetlice

Lacerta agilis, Svetlice

Vicinity of Svetlice

Vicinity of Svetlice

CHKO Východné Karpaty

CHKO Východné Karpaty

CHKO Východné Karpaty

CHKO Východné Karpaty

Anguis colchica

Anguis colchica

DOR Zamenis longissimus, Hankovce

DOR Zamenis longissimus, Hankovce

DOR Zamenis longissimus, Hankovce

DOR Zamenis longissimus, Hankovce