Tatra National Park, Slovakia 2013


High Tatras from Poprad

High Tatras from Poprad

Habitat of Vipera berus, Poprad

Habitat of Vipera berus, Poprad

Vipera berus, Poprad

Vipera berus, Poprad

Direct to Popradske pleso

Direct to Popradske pleso

Patria Mt. (2202 m)

Patria Mt. (2202 m)

On the way to Popradske pleso

On the way to Popradske pleso

On the way to Popradske pleso

On the way to Popradske pleso

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Supplies for the Rysy Hut

Supplies for the Rysy Hut

Direct to Hincovo pleso

Direct to Hincovo pleso

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Frog creek

Frog creek

Wachterka Mt. (1958 m)

Wachterka Mt. (1958 m)

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Flora

Flora

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovská dolina

Mengusovská dolina

Mengusovsky Volovec

Mengusovsky Volovec

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Hincova kotlina

Hincova kotlina

Hincova kotlina

Hincova kotlina

Hincova kotlina

Hincova kotlina

Hincova kotlina

Hincova kotlina

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Relaxation, Hincova kotlina

Relaxation, Hincova kotlina

Vysne Koprovske sedlo

Vysne Koprovske sedlo

Hlinska Mt.

Hlinska Mt.

Mengusovske Mts.

Mengusovske Mts.

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Koprovsky Mt. (2363 m)

Koprovsky Mt. (2363 m)

Male Hincovo pleso

Male Hincovo pleso

Velke a Male Hincovo pleso

Velke a Male Hincovo pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Campanula alpina

Campanula alpina

Velke a Male Hincovo pleso

Velke a Male Hincovo pleso

Velke Hincovo pleso

Velke Hincovo pleso

Vysne Koprovske sedlo

Vysne Koprovske sedlo

Vysne Koprovske sedlo

Vysne Koprovske sedlo

Hlinska Mt. & Strbsky Mt.

Hlinska Mt. & Strbsky Mt.

Velke Hincovo pleso

Velke Hincovo pleso

Hlinska Mt. & Strbsky Mt.

Hlinska Mt. & Strbsky Mt.

Vysne Koprovske sedlo

Vysne Koprovske sedlo

Velke Hincovo pleso

Velke Hincovo pleso

On the way to Koprovsky Mt.

On the way to Koprovsky Mt.

Hlinska Mt. & Strbsky Mt.

Hlinska Mt. & Strbsky Mt.

Mala Zahradka

Mala Zahradka

On the way to Koprovsky Mt.

On the way to Koprovsky Mt.

Mengusovske Mts.

Mengusovske Mts.

Koprovsky stit

Koprovsky stit

Mengusovske Mts.

Mengusovske Mts.

Mengusovske Mts.

Mengusovske Mts.

Hlinska dolina

Hlinska dolina

Mala Zahradka

Mala Zahradka

Temnosmrecinska dolina

Temnosmrecinska dolina

Temnosmrecinska dolina

Temnosmrecinska dolina

Koprovsky stit

Koprovsky stit

Cubrina Mt.

Cubrina Mt.

Hlinska dolina

Hlinska dolina

Koprovsky stit

Koprovsky stit

Koprovsky stit

Koprovsky stit

Mengusovske stity

Mengusovske stity

Koprovsky stit

Koprovsky stit

Nizne - Vysne Temnosmrecinske pleso

Nizne - Vysne Temnosmrecinske pleso

Swinica, Zadni Staw Polski

Swinica, Zadni Staw Polski

Nizne Temnosmrecinske pleso

Nizne Temnosmrecinske pleso

Hincovo pleso

Hincovo pleso

Mengusovske stity

Mengusovske stity

Comeback

Comeback

Rana temporaria, Mengusovska dolina

Rana temporaria, Mengusovska dolina

Rana temporaria, Mengusovska dolina

Rana temporaria, Mengusovska dolina

Rana temporaria, Mengusovska dolina

Rana temporaria, Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Mengusovska dolina

Afternoon

Afternoon

Strbske pleso

Strbske pleso

Strbske pleso

Strbske pleso

Strbske pleso

Strbske pleso

Strbske pleso

Strbske pleso