Albania II. 2016


page: < 1 2 3 4 5 >

Break in Hungary

Break in Hungary

Again car repair, Budapest

Again car repair, Budapest

Again car repair, Budapest

Again car repair, Budapest

Camp, Šalinac, Serbia

Camp, Šalinac, Serbia

Camp, Šalinac, Serbia

Camp, Šalinac, Serbia

Break, near Kragujevac

Break, near Kragujevac

Kragujevac

Kragujevac

Kragujevac

Kragujevac

Rožaje, Montenegro

Rožaje, Montenegro

Shop, Rožaje, Montenegro

Shop, Rožaje, Montenegro

Rožaje, Montenegro

Rožaje, Montenegro

Vermosh - Guci border

Vermosh - Guci border

Vermosh - Guci border

Vermosh - Guci border

Vermosh - Guci border

Vermosh - Guci border

Little girl, Vermosh - Guci border

Little girl, Vermosh - Guci border

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Camp, Vermosh

Camp, Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Ivan, Vermosh

Ivan, Vermosh

Braňo, Vermosh

Braňo, Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Vermosh

Road building, Vermosh

Road building, Vermosh

Vermosh

Vermosh

Pyrotechnicians, Vermosh

Pyrotechnicians, Vermosh

Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Shooting, Qafe Perdolec

Shooting, Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Prokletije, Qafe Perdolec

Prokletije, Qafe Perdolec

Prokletije, Qafe Perdolec

Prokletije, Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Prokletije, Qafe Perdolec

Prokletije, Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Old women, Qafe Perdolec

Old women, Qafe Perdolec

Street life, Qafe Perdolec

Street life, Qafe Perdolec

Pig, Qafe Perdolec

Pig, Qafe Perdolec

Street life, Qafe Perdolec

Street life, Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Qafe Perdolec

Cafe, Qafe Perdolec

Cafe, Qafe Perdolec

Making coffee, Qafe Perdolec

Making coffee, Qafe Perdolec

Switzerland? No! Albania... Gropat e Selces

Switzerland? No! Albania... Gropat e Selces

Gropat e Selces

Gropat e Selces

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Prokletije

Locals, Prokletije

Locals, Prokletije

Rrapsh and Lake Skadar

Rrapsh and Lake Skadar

Trush

Trush

Locals, Trush

Locals, Trush

Trush

Trush

Podarcis melisellensis, Trush

Podarcis melisellensis, Trush

Anguis fragilis, Trush

Anguis fragilis, Trush

Anguis fragilis, Trush

Anguis fragilis, Trush

Boy, Trush

Boy, Trush

In the sand..., Velipojë

In the sand..., Velipojë

In the sand..., Velipojë

In the sand..., Velipojë

In the sand..., Velipojë

In the sand..., Velipojë

Velipojë

Velipojë

Velipojë

Velipojë

Camp, Velipojë

Camp, Velipojë

Emys orbicularis, Velipojë

Emys orbicularis, Velipojë

Emys orbicularis, Velipojë

Emys orbicularis, Velipojë

Emys orbicularis, Velipojë

Emys orbicularis, Velipojë

Emys orbicularis, Velipojë

Emys orbicularis, Velipojë

Pelophylax sp., Velipojë

Pelophylax sp., Velipojë

Pelophylax sp., Velipojë

Pelophylax sp., Velipojë

Bufotes viridis, Velipojë

Bufotes viridis, Velipojë

Pelophylax sp., Velipojë

Pelophylax sp., Velipojë

Natrix natrix, Velipojë

Natrix natrix, Velipojë

Natrix natrix, Velipojë

Natrix natrix, Velipojë

Natrix natrix, Velipojë

Natrix natrix, Velipojë

Podarcis melisellensis, Velipojë

Podarcis melisellensis, Velipojë

Bakery, Trush

Bakery, Trush

Trush

Trush

Gas station, Trush

Gas station, Trush

Gas station, Trush

Gas station, Trush

Skadar vicinity

Skadar vicinity

Bunker in the garden, Trush

Bunker in the garden, Trush

Trush

Trush

Lavender field, Gjuraj

Lavender field, Gjurajpage: < 1 2 3 4 5 >