Afghanistan 2022


page: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Checkpoint, Bamyan

Checkpoint, Bamyan

Checkpoint, Bamyan

Checkpoint, Bamyan

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Bamyan Province

Tea, Bamyan

Tea, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Hemorrhois ravergieri, Sumara, Bamyan

Hemorrhois ravergieri, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Boy, Sumara, Bamyan

Boy, Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Man, Sumara, Bamyan

Man, Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Laudakia cf. caucasica, Sumara, Bamyan

Lunch, Bamyan

Lunch, Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Young men, Bamyan

Young men, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Boy, Bamyan

Boy, Bamyan

Boy, Bamyan

Boy, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Ablepharus cf. lindbergi, Azhdar, Bamyan

Bufotes sp., Azhdar, Bamyan

Bufotes sp., Azhdar, Bamyan

Bufotes sp., Azhdar, Bamyan

Bufotes sp., Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Azhdar, Bamyan

Public education, Bamyan

Public education, Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bufotes sp., Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyan

Bamyanpage: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >