Albánie I. 2016


stránka: < 1 2 3 >
Kadare, Gjirokastër

Kadare, Gjirokastër

Mercedes, Gjirokastër

Mercedes, Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Ivan, Gjirokastër

Ivan, Gjirokastër

Gjirokastër

Gjirokastër

Okolí řeky Drino, Valarë

Okolí řeky Drino, Valarë

Drino, Valarë

Drino, Valarë

Podarcis tauricus, Valarë

Podarcis tauricus, Valarë

Natrix tessellata, Valarë

Natrix tessellata, Valarë

Valarë

Valarë

Drino

Drino

Drino

Drino

Vjosa

Vjosa

Pelophylax sp., Benjë

Pelophylax sp., Benjë

Kemp, Benjë

Kemp, Benjë

Benjë

Benjë

Benjë

Benjë

Okolí Benjë

Okolí Benjë

Herping, Benjë

Herping, Benjë

Rana graeca, Benjë

Rana graeca, Benjë

Podarcis erhardii, Benjë

Podarcis erhardii, Benjë

Benjë

Benjë

Benjë

Benjë

Pohoří Nemerçkë

Pohoří Nemerçkë

NP Bredhi i Hotovës

NP Bredhi i Hotovës

NP Bredhi i Hotovës

NP Bredhi i Hotovës

NP Bredhi i Hotovës

NP Bredhi i Hotovës

NP Bredhi i Hotovës

NP Bredhi i Hotovës

NP Bredhi i Hotovës

NP Bredhi i Hotovës

Dolichophis caspius, NP Bredhi i Hotovës

Dolichophis caspius, NP Bredhi i Hotovës

Oběd, Benjë

Oběd, Benjë

Oběd, Benjë

Oběd, Benjë

Údolí řeky Vjosa

Údolí řeky Vjosa

Xerotyphlops vermicularis, Petran

Xerotyphlops vermicularis, Petran

Údolí řeky Vjosa

Údolí řeky Vjosa

Podarcis erhardii, Petran

Podarcis erhardii, Petran

Pohoří Nemerçkë

Pohoří Nemerçkë

Elaphe quatuorlineata, Kanikol

Elaphe quatuorlineata, Kanikol

Pohoří Nemerçkë

Pohoří Nemerçkë

Leskovik

Leskovik

Leskovik

Leskovik

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Lissotriton vulgaris, Shelegur-Gërmenj

Lissotriton vulgaris, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Hyla arborea, Shelegur-Gërmenj

Bufotes viridis, Shelegur-Gërmenj

Bufotes viridis, Shelegur-Gërmenj

Pelophylax sp., Shelegur-Gërmenj

Pelophylax sp., Shelegur-Gërmenj

Kemp, Shelegur-Gërmenj

Kemp, Shelegur-Gërmenj

Shelegur-Gërmenj

Shelegur-Gërmenj

Kemp, Shelegur-Gërmenj

Kemp, Shelegur-Gërmenj

Herping, Shelegur-Gërmenj

Herping, Shelegur-Gërmenj

Natrix natrix, Shelegur-Gërmenj

Natrix natrix, Shelegur-Gërmenj

Ivan a Natrix, Shelegur-Gërmenj

Ivan a Natrix, Shelegur-Gërmenj

Natrix natrix, Shelegur-Gërmenj

Natrix natrix, Shelegur-Gërmenj

Okolí Shelegur-Gërmenj

Okolí Shelegur-Gërmenj

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

První máj, Borove

První máj, Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Borove

Veselé Velikonoce, Borove

Veselé Velikonoce, Borove

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

První máj, Ersekë

První máj, Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Ersekë

Pulahë

Pulahë

Podarcis muralis, Pulahë

Podarcis muralis, Pulahë

Prespanské jezero, Pustec

Prespanské jezero, Pustec

Pustec

Pustec

Prespanské jezero, Pustec

Prespanské jezero, Pustecstránka: < 1 2 3 >