Můj výzkumný zájem zahrnuje evoluční a historicko-biogeografické otázky vztahující se k původu a rozšíření genetické diverzity a její ochrany u obojživelníků a plazů v přírodních populacích. Zvláštní důraz je kladen na Balkánský poloostrov, jež je jedním z nejdůležitějších evolučních hřišť v Evropě. To zároveň vedlo k vytvoření prvního on-line mapování herpetofauny Balkánu v projektu Balcanica.info Mimo to rád cestuji a fotografuji.